Y TÁ, ĐIỀU DƯỠNG

Y TÁ, ĐIỀU DƯỠNG

Featured courses

Y TÁ, ĐIỀU DƯỠNG 1 NĂM DUY NHẤT

- Thời gian học nghề rút xuống chỉ còn 01 NĂM. - Mô hình đào tạo kép: vừa học vừa làm có trả lương. - Sau khi học xong được ký kết hợp đồng lao động 03 đến 10 năm. - Có cơ hội định cư lâu dài tại Đức. - Hưởng lương từ 2000 Euro sau khi học xong